Mobiele Seingevers vzw

DE VERENIGING VAN WEGKAPITEINS!

Begeleiding Algemeen

Dit zijn de basisvoorwaarden die leiden tot een goede voorbereiding en zijn enkel geldig voor het begeleiden van andere dan de beschreven evenementen. Verdere details worden besproken tijdens de voorbereidende vergaderingen van uw evenement.

U verklaart zich akkoord en dient te zorgen voor :

 •  Een beschrijving/plan van het definitieve parcours ten laatste 3 weken voor de datum dat het 
   evenement plaats vindt. 

 •  Een telefoon- of gsm-nummer en emailadres van de parcoursverantwoordelijke binnen uw organisatie.

 •  Een tijdige uitnodiging voor een gedetailleerde bespreking van de algemene voorwaarden, van toepassing op de door u gevraagde begeleiding. 

 •  Een geschikte parking voor het verwachte aantal deelnemers.

 •  Een plaatsing van de voertuigen bij aankomst op de parking die een vlot vertrek van de rit mogelijk maakt.

 •  Een afzonderlijke parkeerzone of plaats aan de vertrekzone voor de motoren van de Wegkapiteins.

 •  Het informeren aan de verkeerspolitie van onze bijstand, zeker wanneer u meer dan 100 deelnemers verwacht, en het ons bezorgen van de nodige contactgegevens zodat wij specifieke afspraken kunnen maken met de verkeerspolitie.

 •  Het ter beschikking stellen, indien vereist, van extra vaste signaalgevers.

 •  Een mogelijkheid om al de deelnemende bestuurders te briefen voor vertrek.

 •  Gratis drank- en eetbonnetjes voor de Wegkapiteins. 

 •  Een eenmalige organisatiekost, te storten op rekeningnummer 979-2239891-69 ten laatste 1 week voor de dag van het evenement.


U kan van ons verwachten :

 •  Een verantwoordelijke van de vzw Mobiele Seingevers neemt deel aan de door u georganiseerde vergaderingen. 

 •  Wij programmeren het parcours op GPS.

 •  Het parcours wordt uiterlijk één week voor de datum van het evenement definitief verkend en een verslag hiervan wordt aan u bezorgd.

 •  Uiterlijk 30 minuten voor vertrek zijn wij ter plaatse voor een laatste briefing van de Wegkapiteins.

 •  Net voor vertrek briefen wij al de bestuurders van de voertuigen.

 •  Tijdens het evenement zorgen wij voor het veilig afzetten van de kruispunten, niet voorzien van verkeerslichten, op de wettelijk toegelaten manier.

 •  Een Wegkapitein zal tijdens de begeleiding werken als kopman van de colonne en één zal zorgen voor de afsluiting.
   
 •  Na de begeleiding houden wij een debriefing en bezorgen u deze in de loop van de week na het evenement.

 •  Wij zijn in het bezit zijn van de volledige wettelijke uitrusting welke nodig is voor de begeleiding van het door u georganiseerde type evenement. De meeste motoren zijn ook uitgerust met extra veiligheidsverlichting en radiocommunicatie. Deze wordt enkel gebruikt mits akkoord van de aanwezige politiediensten of na aanvraag bij de lokale politiediensten indien deze niet aanwezig zijn.

 •  Wij stellen een PMR (Private Mobile Radio) tot uw beschikking om de communicatie tussen de Wegkapiteins te beluisteren of wij bezorgen U onze frequentie indien u zelf in het bezit bent van een PMR.

 •  Indien u extra vaste signaalgevers voorziet, kunnen wij hiervoor een wettelijke uitrusting bezorgen mits het betalen van een waarborg van 25 Euro per uitrusting.

 •  De begeleiding wordt verzorgd door geschoolde en ervaren Wegkapiteins.

 •  Wij zijn extra en specifiek verzekerd voor het uitvoeren van onze functie.

 •  Wij proberen voor een kleine attentie te zorgen wanneer er kinderen of anders validen bij het evenement betrokken zijn.

 

 

Het bestuur.

Volg ons op facebook Volg ons op Twitter Volg ons op Instagram