Mobiele Seingevers vzw

DE VERENIGING VAN WEGKAPITEINS!

begeleiding wielertoeristen

Dit zijn de basisvoorwaarden die leiden tot een goede voorbereiding en zijn enkel geldig voor het begeleiden van niet-wedstrijdgebonden wielertoerisme. Verdere details worden besproken tijdens de voorbereidende vergaderingen van uw evenement.

U verklaart zich akkoord en dient te zorgen voor :

- Een beschrijving/plan van het definitieve parcours ten laatste 3 weken voor de datum dat het evenement plaats vindt. 

- Een telefoon- of gsm-nummer en emailadres van de parcoursverantwoordelijke binnen uw organisatie.

- Een tijdige uitnodiging voor deelname aan de vergaderingen welke noodzakelijk zijn voor het bespreken van de veiligheid.

- Een briefingruimte waar de laatste briefing van de Wegkapiteins kan plaastvinden.


U kan van ons verwachten dat : 

- Een verantwoordelijke van de vzw Mobiele Seingevers neemt deel aan de door u georganiseerde vergaderingen. 

- Wij programmeren het parcours op GPS. 

- Het parcours wordt uiterlijk één week voor de datum van het evenement definitief verkend en een verslag hiervan wordt aan u bezorgd.

- Uiterlijk 30 minuten voor vertrek zijn wij ter plaatse voor een laatste briefing van de Wegkapiteins.

- Tijdens het evenement zorgen wij voor het veilig afzetten van de kruispunten, niet voorzien van verkeerslichten, op de wettelijk toegelaten manier.

- Een Wegkapitein zal werken als kopman van de colonne en één zal zorgen voor de afsluiting.

- Na de begeleiding houden wij een debriefing en bezorgen u in de loop van de week na het evenement hiervan een verslag.

- Wij in het bezit zijn van de volledige wettelijke uitrusting: een C3 bordje, fluo hesje met in zwarte letters de bedrukking "WEGKAPITEIN" en een politiefluitje. De meeste motoren zijn ook uitgerust met extra veiligheidsverlichting en radiocommunicatie. Deze wordt enkel gebruikt mits akkoord van de aanwezige politiediensten of na aanvraag bij de lokale politiediensten indien deze niet aanwezig zijn.

- De begeleiding wordt verzorgd door geschoolde en ervaren Wegkapiteins.

- Wij zijn extra en specifiek verzekerd voor het uitvoeren van onze functie.

 

 

Het bestuur.

Volg ons op facebook Volg ons op Twitter Volg ons op Instagram