Mobiele Seingevers vzw

DE VERENIGING VAN WEGKAPITEINS!

begeleiding wielerwedstrijden

Dit zijn de basisvoorwaarden die leiden tot een goede voorbereiding en zijn enkel geldig voor het begeleiden van wielerwedstrijden. Verdere details worden besproken tijdens de voorbereidende vergaderingen van uw evenement.

U verklaart zich akkoord  en dient te zorgen voor :

- Een beschrijving/plan van het definitieve parcours ten laatste 2 weken voor de datum dat het evenement plaats vindt. 
- Een telefoon- of gsm-nummer en emailadres van de parcoursverantwoordelijke binnen uw organisatie.
- Een telefoon- of gsm-nummer en emailadres van de betrokken personen bij de lokale en/of federale politie (indien deze aanwezig zullen zijn).
- Het gsm-nummer van de hulpdienst(en), dit op de dag zelf.
- Een tijdige uitnodiging voor deelname aan de vergaderingen welke noodzakelijk zijn voor het bespreken van de veiligheid.
- Een uitnodiging voor deelname aan de briefing van de deelnemende ploegen die plaats vindt op de dag van het evenement.
- Een veilig gelegen en gemakkelijk te bereiken parkeerplaats voor de motoren van de Wegkapiteins.
- Een briefingruimte waar de laatste briefing kan plaatsvinden van de Mobiele en Vaste Signaalgevers.
- Een gratis lunchpakket en enkele dranken voor iedere Mobiele Signaalgever. 
- Een basisvergoeding per Mobiele Signaalgever (betreft vergoeding risico gebruik motor & benzinevergoeding) tot 150 km parcourslengte. De kilometers hierboven worden gerekend aan een eenheidsprijs afhankelijk van de benzineprijs geldig op de dag van afsluiting wederzijds akkoord. Info over de prijzen kan U bekomen door een mail te sturen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
- Een éénmalige vergoeding (voor de vereniging) als deelname in de kosten van de voorbereidingen (programmatie op GPS, verkenningen van het parcours, ....). Info over de prijzen kan U bekomen door een mail te sturen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.


U kan van ons verwachten :

- Een verantwoordelijke van de vzw Mobiele Seingevers neemt deel aan de door u georganiseerde vergaderingen. 
- Wij programmeren het parcours op GPS.
- Het parcours wordt uiterlijk één week voor de datum van het evenement definitief verkend en een verslag hiervan wordt aan u bezorgd.
- Wij nemen tijdig contact met de betrokken personen bij de lokale en/of federale politie (indien deze aanwezig zullen zijn) voor kennismaking en voorbereidende afspraken.
- Op de dag van het evenement verkennen alle aanwezige Mobiele Signaalgevers het parcours.
- Uiterlijk één uur voor het vertrek van de wedstrijd zijn wij ter plaatse voor een laatste briefing van de Mobiele en Vaste signaalgevers.
- Wanneer er lokale en/of federale politie aanwezig is, wij nog een briefing houden met hen om  ieders taak in detail te bespreken.
- Wij zorgen dat op iedere volgwagen net voor het vertrek van de wedstrijd een folder aangebracht wordt met enkele veiligheidsrichtlijnen. Dit gebeurt in de 2 landstalen. Een voorbeeld hiervan zal u getoond worden op één van uw vergaderingen.
- Wij bieden u de mogelijkheid om reclame te maken via onze motoren. U kan dus sponsors aanspreken om "mobiele" reclame te maken. Wij zorgen zelf voor het ontwerp, u of de  betrokken sponsors bezorgen ons de te publiceren gegevens. De prijs is afhankelijk van uw evenement. Neem gerust even vrijblijvend contact met ons op voor meer info.
- Na de wedstrijd houden wij een debriefing en bezorgen u deze in de loop van de week na het evenement.
- Indien zich op het parcours veel gevaarlijke punten bevinden waar telkens 2 Signaalgevers nodig zijn, kunnen wij zorgen voor een passagier. De kostprijs hiervoor bedraagt 15 Euro + een lunchpakket (geen kilometervergoeding van toepassing).
- Wij zijn in het bezit van de volledige wettelijke uitrusting: een C3 bordje, fluo hesje met in zwarte letters de bedrukking "SIGNAALGEVER", een driekleur armband met op de gele strook de vermelding "SIGNAALGEVER", een gele vlag en een politiefluitje. De meeste motoren zijn ook uitgerust met extra veiligheidsverlichting en radiocommunicatie. Deze wordt enkel gebruikt mits akkoord van de aanwezige politiediensten of na aanvraag bij de lokale politiediensten indien deze niet  aanwezig zijn.
- U krijgt een PMR (Private Mobile Radio) ter beschikking in bruikleen om tijdens de wedstrijd in verbinding te staan met de Mobiele Signaalgevers.
- De begeleiding wordt verzorgd door geschoolde en ervaren Mobiele Signaalgevers.
- Wij zijn extra en specifiek verzekerd voor het uitvoeren van onze functie.

 

Het bestuur.

Volg ons op facebook Volg ons op Twitter Volg ons op Instagram