Mobiele Seingevers vzw

DE VERENIGING VAN WEGKAPITEINS!

Doelstelling

De vereniging werd opgericht op 27 augustus 2005 en bestond toen uit een 5-tal leden. Intussen is deze feitelijke vereniging gegroeid tot een organisatie met ca 85 leden, en het dubbel aantal begeleidingen op jaarbasis.

Het hoofddoel van de vereniging is ondermeer :

  • Het op een veilige manier begeleiden, per motor, van wielerwedstrijden, wielertoeristen, motoren in groep, trikes in groep, colonnes van wagens, colonnes van trucks of een mengeling van deze 2 laatste. Op aanvraag kan afgeweken worden van de hiervoor omschreven activiteiten op voorwaarde dat de begeleiding per motor een meerwaarde geeft aan de veiligheid. De begeleidingen kunnen zowel onder de noemer mobiele signaalgever� als �wegkapitein� vallen.
  • De begeleidingen per motor bevorderen zolang zij in het wettelijk kader passen.
  • Het op de hoogte brengen van andere motorrijders van de wettelijke bepalingen omtrent de functie van �wegkapitein� en �signaalgever�, dit onder de vorm van een theoretische opleiding.
  • Het regelmatig organiseren van praktijk- en bijscholingslessen voor eigen leden in samenwerking met erkende rijscholen en overheidsinstanties ter verbetering en het op peil houden van de nodige rijvaardigheid die specifiek vereist is voor het uitoefenen van de taak als wegkapitein.
  • De reputatie van de motorrijder bevorderen.


Een volledige uiteenzetting van de doelstellingen en overige informatie van de vzw vind u in de statuten zoals deze gepubliceerd zijn in het staatsblad.

Volg ons op facebook Volg ons op Twitter Volg ons op Instagram