Mobiele Seingevers vzw

DE VERENIGING VAN WEGKAPITEINS!

Triatlons/duatlons

Bij deze sportmanifestaties vervoeren we hoofdzakelijk de scheidsrechters van de Vlaamse Triatlon en Duatlon Federatie (VTDL) tijdens het fietsonderdeel. Het is de bedoeling dat de scheidsrechter tijdens de wedstrijd de atleten kan controleren op het naleven van de reglementen. 

Hiervoor moet de scheidsrechter dicht in de buurt zijn van de atleten, wat de nodige stuurmanskunst vraagt op de soms smalle baantjes. De motard moet steeds alert zijn en kunnen anticiperen op de wisselende situaties tijdens een wedstrijd, alsook steeds de aanwijzingen volgen van de scheidsrechter. De veiligheid blijft echter steeds primeren en de motard beslist uiteindelijk welke acties hij onderneemt.

Naast het vervoeren van de scheidsrechter tijdens het fietsonderdeel, dient dit in sommige wedstrijden ook te gebeuren tijdens het looponderdeel. Dit vraagt aan de motard de nodige behendigheid om stapvoets te rijden. Een totale beheersing van motor is hier dus zeer belangrijk.

Ook helpen de motards in en rond te wisselzone, ter ondersteuning van de scheidsrechter. Het betreft hier niet alleen het begeleiden van de atleten, maar ook de (verkeers-)veiligheid in het algemeen in de wissel- en aankomstzone. Bij dergelijke wedstrijden kan een organisatie ook beroep doen op de Mobiele seingevers voor het vervoeren van pers, fotograaf of cameraman.

Hiervoor dient de organisatie tijdig de Mobiele seingevers te contacteren zodat de nodige afspraken kunnen gemaakt worden en de juiste middelen worden voorzien.

Een gevarieerd takenpakket dus.....

Volg ons op facebook Volg ons op Twitter Volg ons op Instagram